elsie veracity hamile gebelik Down sendromu Edwards sendromu Patau sendromu Jacobs sendromu fetal kesir Trizomi Cinsiyet Amniyosentez prenatal fetüs genetik bozukluklar anne adayı doğum ikiz gebelik Trimester Tarama Invaziv Prenatal Tani kromozom Dora genetik
elsie, veracity, anne adayı,neden veracity

hamilelik, gebelik testi, DNA testi, NIPD

veracity-elsie-genetic
SAĞLIK PROFESYONELLERİ
elsiegenetic.com

PreSENTIA NEDİR?


PreSENTIA kanser duyarlılığı olan genetik mutasyonları belirlemek için kullanılan yeni nesil bir testtir. 19 kalıtsal kanser panelini kapsayan geniç bir pörtföye sahiptir. Her panel, kansere neden olan sendromlara karçı duyarlılığı yüksek, buna bağlı olarak da kansere neden olma riskini artıran belirli bir gen kümesine odaklanmaktadır.

 

 

KANSER PREDİSPOZİSYON SENDROMLARI (KALITSAL KANSER SENDROMLARI)

Bazı kanser predispozisyon sendromları, bu sendromlara neden olan genler ve ilişkili oldukları kanserler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 


Aynı mutasyon bazı aile üyelerinde diğerlerinden daha erken kansere neden olabilir veya hiç kansere dönüşmeyebilir.  

 

 

KANITLANMIŞ TEKNOLOJİ

 

HEDEFE YÖNELİK TEKNOLOJİ

PreSENTIA, doğruluğu ve kesinliği onaylanmış yeni hedef yakalama zenginleştirme teknolojisine dayanmaktadır.
   

YÜKSEK OKUMA DERİNLİĞİ

Testin hassasiyetini, özgünlüğünü artırmak ve yüksek okuma derinlikleri sağlamak için özel olarak tasarlanmış genetik yöntemler dahil edilmiştir.
 

 

 

PreSENTIA’NIN FAYDALARI

 

 
PreSENTIA BANA NASIL YARDIMCI OLACAK?

PreSENTIA, hastalarınızın genetik yapıları hakkında yeterli, hızlı ve kapsamlı bir şekilde paha biçilmez bir fikir verir. 
Hastanızın erken kanser geliçim riski hakkında bilgi almak, en uygun profilaktik önlemleri ve tedavi seçeneklerinin araçtırılmasına izin verir.
Hastalarınız ve etkilenebilecek aile üyelerinin herhangi biri için daha iyi bir klinik yönetim planı geliştirebilirsiniz
 
 
PreSENTIA YAPTIRDIKTAN SONRA HASTALARIMA YARDIMCI OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

PreSENTIA KİMLER İÇİN UYGUNDUR ?
 
Kanser için genetik test yönergelerine * göre, genetik testlerden fayda görebilecek kişiler:
  • Ailenin tek bir tarafında yoğunlaşan kanserli aile üyeleri (anne/baba tarafı)
  • Kanser başlangıcı olan aile üyeleri
  • Nadir kanser türlerlerine sahip aile üyeleri
  • Birden çok kanser türüne sahip olan aile üyesi
  • Kansere karşı duyarlılığı olan bir genetik mutasyon teşhisi konan aile üyesi

Hastaların tıbbi aile geçmişi, etnik köken ve kansere bağlı herhangi bir fiziksel bulgu her zaman dikkate alınmalıdır.
Ek olarak halihazırda kanser tanısı konan ve aile geçmişleri kalıtsal bir genetik mutasyona işaret eden hastalar da PreSENTIA yaptırabilir. 
PreSENTIA, bu kişilerin kanserlerinin kalıtsal olup olmadığını öğrenmelerini sağlar ve bu da aşağıdakilere yardımcı olur:
 
  • Hastalığın sınıflandırılmasını iyileştirir
  • Diğer aile üyelerini riskleri hakkında bilgilendirir
  • Hasta ve aile üyeleri için klinik tedaviyi geliştirir.

PreSENTIA’YI HASTALARIMA NEDEN ÖNERMELİYİM?

Kalıtsal kanserler, tüm kanserlerin yaklaçık *% 5-10'unu oluçturur. Uygun tarama yöntemleri ve profilaktik önlemler ile erken teşhis, önleme ve başarılı tedavi çansı yükseltilir.
PreSENTIA, kalıtsal bir genetik mutasyonu taşıdığı şüphelenilen insanlarda spesifik genleri analiz ederek çalışır. Bu genler kansere karşı yüksek duyarlılığa sahiptir ve bu nedenle genetik mutasyonun tanımlanması hastaların bilinçli kararlar almasına yardımcı olarak ailelerine kendi riskleri hakkında bilgi sağlayabilir.


Aile üyeleri daha sonra mutasyona uğramış gene sahip olma risklerini, kanser predispozisyon sendromları veya kanser geliştirme risklerini kontrol etmek için test yaptırabilirler.
 

ÇOKLU SİSTEM ANALİZİ

Özel tescilli biyoinformatik iletişim hatları her numuneden üretilen sıralama verilerini analiz ederek PreSENTIA'nın duyarlılığını ve özgünlüğünü arttırır. 

 

 

PreSENTIA’nın HASTALARIM İÇİN YARARLARI NELERDİR?

 

• Kendilerine en uygun paneli seçebilme
• Tedavinin daha faydalı olduğu durumlarda kanseri erken teşhis etmek için hedeflenen kanserin izlenmesi
• Uygulanabilir durumlarda profilaktik tedbirler ile hastalığın önlenmesi
• Aynı geni taşıyan aile üyeleri için önemli olmayan bilgilerin elenmesi
• Birden çok kanser türüne sahip olan aile üyesi
 • Geliçtirilmiş klinik bakım uygulanması

Sayfalar
Sıkça Sorulanlar ?
veracity-elsie-genetic

Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

 

PRENATAL, POSTNATAL ve ONKOLOJİ testlerinde bizi tercih etmeniz için yüzlerce neden sıralayabiliriz.Ama en önemli sebep yüksek doğruluk oranımız ve hızlı test sonuçlandırmamızdır.Hastalar ve Klinisyenler için bizi neden tercih edeceğinize dair verileri listeledik.Aşağıdaki linkten içeriğe ulaşabilirsiniz.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Hedeflenen Genomik Analiz

 

VERACITY ; Kopya Varyantları (CNV), tekrarlayan DNA elemanları ve karmaşık genomik yapılardan kaçınmak için, özel olarak geliştirilmiş, uluslararası akredite edilmiş hedef yakalama dizilerini (TACS) kullanır. Bu hedefe yönelik yaklaşım diğer non-invaziv prenatal tarama testerinde olan sorunların giderilmesini sağlayarak VERACITY ’nin duyarlılığını , güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Yüksek Okuma Derinliği

 

Okuma derinliği , analiz esnasında genomdaki nükleotidlerin kaç kez okunduğudur.VERACITY , hedeflenen bölgelerden ilgili kromozomların DNA parçacıkları yakalar .Böylece , bu seçilen bölgeleri son derece yüksek okuma derinliğinde okuyabilmektedir ve bu analizin istatistiksel doğruluğunu yükseltir ve VERACITY’nin hassasiyetini ve özgüllüğünü artırır.

Detaylar

 

veracity-elsie-genetic

Fetal Fraksiyon Ölçümü

 

VERACITY, güvenilir şekilde fetal cfDNA ve maternal cfDNA’yı ayırt etmek için bilgilendirici lokusları kullanır.Tescilli özel bir biyoinformatik yazılım, fetal fraksiyonu hesaplamak için bu bilgilendirici lokusları yüksek okuma derinliği sayımlarını kullanır.Doğru fetal kesir ölçümleri VERACITY‘nin sağlamlığını ve güvenilirliğini artırır.

Detaylar

 

Sıkça Sorulanlar ?

VERACITY NASIL ÇALIŞIR?
VERACITY HANGİ GENETİK ANOMALİLERİ TESPİT EDER?
VERACITY NE KADAR DOĞRU VE GÜVENLİDİR?
VERACITY İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?
GEBELİĞİMDE NE KADAR ERKEN VERACITY YAPABİLİRİM?
NEDEN VERACITY’İ DÜŞÜNMELİYİM?
VERACITY TESTİ NASIL YAPTIRABİLİRİM?
NIPT METODLARI NELERDİR?
NEDEN VERACITY?
VERACITY TASARIMININ PERFORMANSI NEDİR?
KONVANSİYONEL PRENATAL TARAMA OPSİYONLARI İLE VERACITY ARASINDAKİ FARK NEDİR?
VERACITY İLE İLGİLİ VALİDASYON ÇALIŞMALARI NELERDİR?
FETAL FRAKSİYONLAR NIPT TEKNOLOJİLERİNDE DOĞRU SONUÇ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR ?
VERACITY’nin REFERANS MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ
IVF GEBELİKLERDE NIPT TEKNOJİLERİ SONUÇ VERİR Mİ?
DİĞER NIPT TEKNOLOJİLERİNDEKİ LİMİTASYONLARA AİT MAKALELERE NASIL ULAŞABİLİRİM?
PRENATAL Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
ONKOLOJİ Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
Neredeyiz ?
ADRESİMİZ

Atatürk mah. ErtuğrulGazi Sk. 2B Metropol İstanbul C1 Blok D:235 Ataşehir/İstanbul

  TELEFON : +90 216 515 36 96

  E-POSTA : info@elsiegenetic.com

veracity-elsie-genetic

Copyrights © elsiegenetic.com
atakuldesign
HEMEN ARA YOL TARİFİ POSTA
Yukarı