elsie veracity hamile gebelik Down sendromu Edwards sendromu Patau sendromu Jacobs sendromu fetal kesir Trizomi Cinsiyet Amniyosentez prenatal fetüs genetik bozukluklar anne adayı doğum ikiz gebelik Trimester Tarama Invaziv Prenatal Tani kromozom Dora genetik
elsie, veracity, anne adayı,neden veracity

hamilelik, gebelik testi, DNA testi, NIPD

veracity-elsie-genetic
PreSENTIA
elsiegenetic.com

PreSENTIA NEDİR?


PreSENTIA; 19 kalıtsal kanser panelini içeren kapsamlı bir portföydür. İçeriğindeki her panel kanser oluşturma ihtimali olan genler üzerine tek tek odaklanmıştır. Kanser oluşumuna sebebiyet verebilen genlerdeki genetik değişiklikler (mutasyonlar) ebeveynlerden çocuklara aktarılabilmektedir.


 

KALITSAL KANSER SENDROMLARI NELERDİR

Kalıtsal kanser sendromları bunlara sahip olan kişilerde bazı spesifik kanser türlerinin oluşma olasılığını artırdıklarından dolayı kansere sebebiyet veren sendromlar olarak da bilinmektedirler. Bu sendromların oluşmasının sebebi olarak vücudumuzu sağlıklı tutmakla görevli olan genlerin mutasyona uğraması ve bundan dolayı ortaya çıkan semptomların zamanla yaşam kalitesini etkilemesi gösterilebilir. Bu sendromlar kalıtsal oldukları için bir nesilden diğerine aktarılabilmektedirler.
 

 

KALITSAL KANSER SENDROMLARININ ÖZELLİKLERİ

 • Birden çok kanser tipi
 • Tekrarlanan  kanserler
 • Erken yaşta kanser görülme olasılığı
 
Eğer ailenizde kanser geçmişi varsa ve kendinizin risk altında olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, PreSENTIA size bu konuda yardımcı olacaktır. PreSENTIA, kalıtsal kanser sendromlarına sebebiyet verebilen ve mutasyona uğramış genleri saptayarak klinik olarak da yardımcı olabilmektedir. Eğer kanser tanısı almışsanız ve yukarda bahsedilen özelliklerden birine sahipseniz Kalıtsal Kanser Sendromu’na sahip olma olasılığınız bulunmaktadır. Bunu saptayarak kanserinizin neden ve nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Eğer siz ya da yakın bir aile ferdiniz kalıtsal kanser ya da kansere sebebiyet veren genetik mutasyon tanısı aldıysa, ailenin diğer üyelerinin de bu mutasyonu taşıma olasılığı oldukça yüksektir. Her bir aile üyesi bu kanserlerden farklı zamanlarda, farklı şiddette ve şekillerde etkilenebileceği gibi hiç kansere yakalanmaması da olasılık dahilindedir.
 
 
Genetik test yönetmeliklerine* göre kalıtsal kanser oluşturma olasılığınız aşağıdaki durumlara sahipseniz artmaktadır:
 • Aile üyelerinde görülen kanserin ailenin tek bir tarafında yoğunlaşması (Anne tarafı/Baba tarafı)
 • Ailede erken yaşta kanser tanısı alan bireylerin olması
 • Ailede ender görülen kanser tipine sahip bireyler olması
 • Ailede aynı anda birden çok kanser tipine sahip bireyler olması
 • Aile bireylerinin herhangi birisinde kansere yatkınlık sağlayan mutasyon saptanmış olması


 

PreSENTIA BANA NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
 

PreSENTIA panelleri kalıtsal kansere sebebiyet veren birçok genetik değişikliği test edip saptamaktadır. Eğer kanser riskinizin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yada halihazırda kanser tanısı almış ve kanserinizin kalıtsal olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız PreSENTIA size bu konuda yardımcı olabilmektedir.
 
 
 

GENLERİNİZİ TANIYIN, SEÇENEKLERİNİZİ ÖĞRENİN

 

PreSENTIA, kansere sebebiyet verecek genetik değişiklikleri saptayabilmektedir. Bunları saptamak tanı konma aşamasında ve tedavi süresince birçok fayda sağlamaktadır:
 • Hedeflenmiş kanser izleme mekanizması önerilen tarama testlerinin belirli
 • Önleyici hamlelerle kanser oluşumunu engellemek
 • Aynı genetik mutasyonu taşıma ihtimali olan aile bireyleri için kullanabilecekleri
 • Hastalığın doğru şekilde sınıflandırılması sayesinde daha iyi klinik kontrol sağlanabilmesi
 • Olası durumlarda ilaç tedavisi (Kemo-prevensiyon) uygulanması

 

 

PreSENTIA’YI NEDEN SEÇMELİYİM ?

Klinik olarak önemli mutasyonların taranması
Birden çok panel seçeneğinin bulunması
Güvenilir teknoloji
Sonuç verme süresinin hızlı olması
Kolay ve güvenilir uygulama yöntemiKANITLANMIŞ TEKNOLOJİ
 

HEDEFE YÖNELİK TEKNOLOJİ

Sadece test edilen genetik değişikliklere odaklandığı için PreSENTIA doğru ve güvenilir sonuç vermektedir.
   

YÜKSEK OKUMA DERİNLİĞİ

PreSENTIA genetik değişikliğin olduğu bölgeleri yüzlerce kez analiz ettiği için test sonuçlarının daha hassas ve güvenilir olmasını sağlamaktadır.
 

* Bilgiler buradan elde edilmiştir: American Cancer Society, National Cancer Institute, American Society of Clinical Oncology and American College of Obstetricians and Gynecologists.

 

 

KANSER NEDİR?

Kanser, hücrelerin hızlı ve kontrolsüz bir biçimde çoğalması demektir. En sık görülen ikinci ölüm sebebi olup, dünya üzerindeki 6 ölümden 1’i kanser yüzündendir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) önerisine göre ölümle sonuçlanan kanser vaka sayısı, erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle önemli ölçüde düşürülebilmektedir.


KANSER NASIL OLUŞMAKTADIR?

Kanser; vücudumuzu sağlıklı tutmakla görevli olan genlerden bazılarının değişime (mutasyon) uğramasıyla oluşmaktadır. Kanserler aşağıdaki şekillerde oluşabilmektedir:

Çevresel Faktörler:
Etrafımızdaki çevresel ve kimyasal faktörler, zamanla genlerde mutasyona sebebiyet verip kanser oluşumuna neden olabilmektedirler. Bu tür mutasyonlar kalıtsal olmadığı için sonraki nesillere aktarılmamaktadır.

Kalıtsal Faktörler:
Bu mutasyonlar doğumdan itibaren vücutta bulunmaktadırlar ve aile bireylerinin bir çoğunda görülüp, ebeveynlerden çocuklarına aktarılabilmektedirler. Her zaman kansere sebep olmasalar bile, kişinin kanser oluşturma riskini büyük oranda artırmaktadırlar. Kalıtsal olarak aktarılan genetik mutasyonlar kanserlerin %5-10 ’unu kapsamaktadırlar.

 

EN SIK GÖRÜLEN KALITSAL KANSERLER HANGİLERİDİR?

Meme, Kolon ve Prostat kanserleri en sık görülen kanser türleridir.

PROSTAT KANSERI 
5-10% Kalıtsal*
 
MEME KANSERI 
5-10% Kalıtsal*
 
KOLON KANSERI 
5% Kalıtsal*

 

Sayfalar
Sıkça Sorulanlar ?
veracity-elsie-genetic

Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

 

PRENATAL, POSTNATAL ve ONKOLOJİ testlerinde bizi tercih etmeniz için yüzlerce neden sıralayabiliriz.Ama en önemli sebep yüksek doğruluk oranımız ve hızlı test sonuçlandırmamızdır.Hastalar ve Klinisyenler için bizi neden tercih edeceğinize dair verileri listeledik.Aşağıdaki linkten içeriğe ulaşabilirsiniz.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Hedeflenen Genomik Analiz

 

VERACITY ; Kopya Varyantları (CNV), tekrarlayan DNA elemanları ve karmaşık genomik yapılardan kaçınmak için, özel olarak geliştirilmiş, uluslararası akredite edilmiş hedef yakalama dizilerini (TACS) kullanır. Bu hedefe yönelik yaklaşım diğer non-invaziv prenatal tarama testerinde olan sorunların giderilmesini sağlayarak VERACITY ’nin duyarlılığını , güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Yüksek Okuma Derinliği

 

Okuma derinliği , analiz esnasında genomdaki nükleotidlerin kaç kez okunduğudur.VERACITY , hedeflenen bölgelerden ilgili kromozomların DNA parçacıkları yakalar .Böylece , bu seçilen bölgeleri son derece yüksek okuma derinliğinde okuyabilmektedir ve bu analizin istatistiksel doğruluğunu yükseltir ve VERACITY’nin hassasiyetini ve özgüllüğünü artırır.

Detaylar

 

veracity-elsie-genetic

Fetal Fraksiyon Ölçümü

 

VERACITY, güvenilir şekilde fetal cfDNA ve maternal cfDNA’yı ayırt etmek için bilgilendirici lokusları kullanır.Tescilli özel bir biyoinformatik yazılım, fetal fraksiyonu hesaplamak için bu bilgilendirici lokusları yüksek okuma derinliği sayımlarını kullanır.Doğru fetal kesir ölçümleri VERACITY‘nin sağlamlığını ve güvenilirliğini artırır.

Detaylar

 

Sıkça Sorulanlar ?

VERACITY NASIL ÇALIŞIR?
VERACITY HANGİ GENETİK ANOMALİLERİ TESPİT EDER?
VERACITY NE KADAR DOĞRU VE GÜVENLİDİR?
VERACITY İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?
GEBELİĞİMDE NE KADAR ERKEN VERACITY YAPABİLİRİM?
NEDEN VERACITY’İ DÜŞÜNMELİYİM?
VERACITY TESTİ NASIL YAPTIRABİLİRİM?
NIPT METODLARI NELERDİR?
NEDEN VERACITY?
VERACITY TASARIMININ PERFORMANSI NEDİR?
KONVANSİYONEL PRENATAL TARAMA OPSİYONLARI İLE VERACITY ARASINDAKİ FARK NEDİR?
VERACITY İLE İLGİLİ VALİDASYON ÇALIŞMALARI NELERDİR?
FETAL FRAKSİYONLAR NIPT TEKNOLOJİLERİNDE DOĞRU SONUÇ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR ?
VERACITY’nin REFERANS MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ
IVF GEBELİKLERDE NIPT TEKNOJİLERİ SONUÇ VERİR Mİ?
DİĞER NIPT TEKNOLOJİLERİNDEKİ LİMİTASYONLARA AİT MAKALELERE NASIL ULAŞABİLİRİM?
PRENATAL Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
ONKOLOJİ Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
Neredeyiz ?
ADRESİMİZ

Atatürk mah. ErtuğrulGazi Sk. 2B Metropol İstanbul C1 Blok D:235 Ataşehir/İstanbul

  TELEFON : +90 216 515 36 96

  E-POSTA : info@elsiegenetic.com

veracity-elsie-genetic

Copyrights © elsiegenetic.com
atakuldesign
HEMEN ARA YOL TARİFİ POSTA
Yukarı