elsie veracity hamile gebelik Down sendromu Edwards sendromu Patau sendromu Jacobs sendromu fetal kesir Trizomi Cinsiyet Amniyosentez prenatal fetüs genetik bozukluklar anne adayı doğum ikiz gebelik Trimester Tarama Invaziv Prenatal Tani kromozom Dora genetik
elsie, veracity, anne adayı,neden veracity

hamilelik, gebelik testi, DNA testi, NIPD

veracity-elsie-genetic
Sık Sorulanlar
elsiegenetic.com

PRENATAL Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

VERACITY - GENEL BAKIŞ

 • VERACITY fetal anöploidilerin tespiti için yeni nesil, non-invaziv prenatal test(NIPT)’tir.
 • 2 çok-merkezli çalışma ve binlerce örnekle valide edilmiştir.
 • Piyasadaki en gelişmiş, doğruluk oranı en yüksek ve fiyat performansı en iyi testlerden biri.
 • Birçok eski teknolojinin aksine, yeni geliştirilen çok katlı metodoloji ve tescilli biyoinformatik hatlar kullanarak anomalileri tespit eder.
 • Fetal trizomileri tespit etmede %99.9’dan daha yüksek hassaslık(sensitivite) ve anlamlılık(spesifite).
 • Fetal fraksiyon objektif olarak ölçülür ve yüksek doğrulukla rapor edilir.
 • İkiz gebelik, ikizi kaybolan gebelik, gamet bağışıyla oluşan gebelik ve taşıyıcı gebelik gibi kompleks gebeliklerde anöploidi tespiti yapılmasını sağlar. Birçok gebelikte uygulanabilir.

 

VERACITY'NİN AVANTAJLARI

EBEVEYNLER İÇİN YARARLARI

 • Non-Invaziv Prenatal Test
 • Tarama Testi
 • Anne adayının kolundan kan alımı
 • Hamileliğin erken evresi (10. Haftadan itibaren)
 • Güvenli – Fetüs ya da anne adayı için risk yok
 • Doğruluğu yüksek
 • İnvaziv prosedür sayısını azaltır
 • Hızlı sonuçlar

 

KLİNİSYENLER İÇİN YARARLARI

NORMAL VE GELENEKSEL TESTLERİN DEZAVANTAJLARI

 • İstatistiksel değişkenler: yaş, ağırlık, sigara kullanımı
 • Fiziksel anomaliler
 • Hastaya spesifik olmayışları
 • Temel olarak T21, T18 ve T13’e yoğunlaşmaları
 • Düşük doğruluk oranları ve sensitivite
 • Yüksek Yanlış Pozitif Oranı (FPR) = Artan invaziv test sayısı
 • Tarama testinin esas amacına ulaşılmıyor. Yeni, daha iyi testlere ihtiyaç var.

 

OTOZOMAL TRİZOMİLER

 • Tedavileri yok.
 • Yaşam kalitesinin artırma amaçlı tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi için erken tarama ve kritik teşhis
 • Yaşamı tehdit eden hastalıklar
 • Hasta bakımında bilgi kritik

 

CİNSİYET KROMOZOMU ANÖPLODİLERİ

 • Ergenlik dönemine kadar asemptotik
 • Yaşam boyu teşhis edilemeden kalabilir.
 • Kritik klinik anlamlılık
 • Hayatı değiştirecek sonuçlar (Klinefelter erkek, Turner dişi)

 

MİKRODELESYONLAR

 • Tesadüfi bulgular dışında biyokimyasal / ultrason indikasyonları yok.
 • Yaygın bir bölgede görülmekte ve doğru bir şekilde tespit etmek oldukça zor.
 • Prenatal tespiti ancak NIPT ile mümkün.
 • Yaştan bağımsız

 

VERAGENE - GENEL BAKIŞ

 • Sadece tek bir testte aynı anda anöploidiler, mikrodelesyonlar ve nokta mutasyonları taranır.
 • Non-invaziv prenatal testte yeni bir bölüm açıyor.
 • Orta-ileri ciddiyette klinik fenotip gösteren otozomal resesif ve X’e bağlı kalıtılan 100 tek gen hastalığı için prenatal tarama
 • Hamileliğin 10. haftasından itibaren yapılabilir.
 • Bebek bekleyen ebeveynler için yüksek önem

 

VERAGENE FAYDALARI– KLİNİSYENLER

 • Taranan hastalıklar hem sık görülen hem de orta - ileri klinik anlamlılığa sahip hastalıklardır.
 • Orta - Yüksek Riskli Gebelikler: Taranan anöploidiler, mikrodelesyonlar ve monogenic hastalıklar için herhangi birinden etkilenme kümülatif riski 50’de 1.
 • Hayat kalitesini etkiliyor.
 • Maternal yaşla bağlantılı değil.
 • Biyobelirteç yok.
 • Ultrason bulgusu yok.
 • Erken tespit = Daha hızlı ve iyi klinik yönetim.
Sorular
Sıkça Sorulanlar ?
veracity-elsie-genetic

Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

 

PRENATAL, POSTNATAL ve ONKOLOJİ testlerinde bizi tercih etmeniz için yüzlerce neden sıralayabiliriz.Ama en önemli sebep yüksek doğruluk oranımız ve hızlı test sonuçlandırmamızdır.Hastalar ve Klinisyenler için bizi neden tercih edeceğinize dair verileri listeledik.Aşağıdaki linkten içeriğe ulaşabilirsiniz.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Hedeflenen Genomik Analiz

 

VERACITY ; Kopya Varyantları (CNV), tekrarlayan DNA elemanları ve karmaşık genomik yapılardan kaçınmak için, özel olarak geliştirilmiş, uluslararası akredite edilmiş hedef yakalama dizilerini (TACS) kullanır. Bu hedefe yönelik yaklaşım diğer non-invaziv prenatal tarama testerinde olan sorunların giderilmesini sağlayarak VERACITY ’nin duyarlılığını , güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Yüksek Okuma Derinliği

 

Okuma derinliği , analiz esnasında genomdaki nükleotidlerin kaç kez okunduğudur.VERACITY , hedeflenen bölgelerden ilgili kromozomların DNA parçacıkları yakalar .Böylece , bu seçilen bölgeleri son derece yüksek okuma derinliğinde okuyabilmektedir ve bu analizin istatistiksel doğruluğunu yükseltir ve VERACITY’nin hassasiyetini ve özgüllüğünü artırır.

Detaylar

 

veracity-elsie-genetic

Fetal Fraksiyon Ölçümü

 

VERACITY, güvenilir şekilde fetal cfDNA ve maternal cfDNA’yı ayırt etmek için bilgilendirici lokusları kullanır.Tescilli özel bir biyoinformatik yazılım, fetal fraksiyonu hesaplamak için bu bilgilendirici lokusları yüksek okuma derinliği sayımlarını kullanır.Doğru fetal kesir ölçümleri VERACITY‘nin sağlamlığını ve güvenilirliğini artırır.

Detaylar

 

Sıkça Sorulanlar ?

VERACITY NASIL ÇALIŞIR?
VERACITY HANGİ GENETİK ANOMALİLERİ TESPİT EDER?
VERACITY NE KADAR DOĞRU VE GÜVENLİDİR?
VERACITY İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?
GEBELİĞİMDE NE KADAR ERKEN VERACITY YAPABİLİRİM?
NEDEN VERACITY’İ DÜŞÜNMELİYİM?
VERACITY TESTİ NASIL YAPTIRABİLİRİM?
NIPT METODLARI NELERDİR?
NEDEN VERACITY?
VERACITY TASARIMININ PERFORMANSI NEDİR?
KONVANSİYONEL PRENATAL TARAMA OPSİYONLARI İLE VERACITY ARASINDAKİ FARK NEDİR?
VERACITY İLE İLGİLİ VALİDASYON ÇALIŞMALARI NELERDİR?
FETAL FRAKSİYONLAR NIPT TEKNOLOJİLERİNDE DOĞRU SONUÇ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR ?
VERACITY’nin REFERANS MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ
IVF GEBELİKLERDE NIPT TEKNOJİLERİ SONUÇ VERİR Mİ?
DİĞER NIPT TEKNOLOJİLERİNDEKİ LİMİTASYONLARA AİT MAKALELERE NASIL ULAŞABİLİRİM?
PRENATAL Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
ONKOLOJİ Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
Neredeyiz ?
ADRESİMİZ

Atatürk mah. ErtuğrulGazi Sk. 2B Metropol İstanbul C1 Blok D:235 Ataşehir/İstanbul

  TELEFON : +90 216 515 36 96

  E-POSTA : info@elsiegenetic.com

veracity-elsie-genetic

Copyrights © elsiegenetic.com
atakuldesign
HEMEN ARA YOL TARİFİ POSTA
Yukarı