elsie veracity hamile gebelik Down sendromu Edwards sendromu Patau sendromu Jacobs sendromu fetal kesir Trizomi Cinsiyet Amniyosentez prenatal fetüs genetik bozukluklar anne adayı doğum ikiz gebelik Trimester Tarama Invaziv Prenatal Tani kromozom Dora genetik
elsie, veracity, anne adayı,neden veracity

hamilelik, gebelik testi, DNA testi, NIPD

veracity-elsie-genetic
Sık Sorulanlar
elsiegenetic.com

ONKOLOJİ Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

PreSENTIA KLİNİSYENLER İÇİN AVANTAJLARI

 • Hedef Yakalama ve Zenginleştirme Teknolojisi önceki teknolojilerin limitasyonlarını aşmak; teşhis verimini, hassasiyeti (sensitivite) ve spesifiteyi artırıp bayası azaltmak için dizayn edilmiştir.
 • Tescilli problar kalıtsal kanserle ilişkilendirilmiş ekzonları, ekzon-intron sınırlarını ve genlerin transle olmayan bölgelerini(UTR) hedef alır. Benzersiz prob dizaynı ve tescilli biyoinformatik algoritmaları yüksek hassaslığı ve doğruluğu sağlar.
 • Yüksek okuma derinliği, klinik olarak harekete geçilen varyantların düşük frekansta tespit edilmesini sağlayarak analizin istatistiksel doğruluğunu artırırken sensitivitesini ve spesifitesini de artırır.
 • Tescilli çoklu motor analiz hattımız (multi-engine analysis pipeline) varyansları düşürür, yanlış pozitif ve yanlış negative sonuçlardan korur.

 

PreSENTIA  YETİŞKİNLER İÇİN

 • Germline mutasyonları; Kalıtsal Kanser
 • Doğuştan itibaren vardır.
 • Vücuttaki bütün hücrelerde bulunur.
 • Aileler içinde aktarılır.
 • Ebeveynlerden çocuklarına kalıtılır.
 • Bütün kanserlerin %10’unu oluşturur.

 

NEDEN PreSENTIA?

 • Kanser hastalarının erken teşhisinde yardımcı olur.
 • Non-Invaziv (yanak içi epitel sürüntüsü)
 • Riskli aile üyelerinde belirleme
 • Kanserden korunma hassasiyetine yardımcı olur.
 • Kanser izlemi, gözetleme ve erken müdahaleyi sağlar.
 • Kalıtsal kanserlerde yaşama oranını geliştirir.
 • Kemopreventif ajanların ve hedefli terapilerin potansiyel tespiti
 • Erken kanser tespiti için önemli zaman aralıklarında tarama testi önerilmesi
 • Profilaktik ölçümlerin önerilmesi
 • Risk altında olabilecek olan yakın aile bireylerine test önerilmesi
 • Gerekli olması durumunda genetik danışmanlık için bir referans
 • Sonuçlar için SON DERECE KISA ZAMAN: 2-3 hafta

 

ForeSENTIA – HASTALAR İÇİN

 • Tümör mutasyonları; Kazanılmış(Acquired)/Münferit(Sporadic) Kanser
 • Mutajenik ajanlara maruz kaldıkça yaşam boyunca kazanılmış mutasyonlar
 • Sadece tümör hücrelerinde bulunur.
 • Ailelerde kalıtsal olarak aktarılmaz.
 • Kalıtsal değildir.
 • Bütün kanserlerin %90’ını oluştururlar.

 

NEDEN ForeSENTIA?

 • Şu anda, bir hastaya kanser teşhisi konduğunda, genellikle kendisi ile aynı kanser tipine ve aynı seviyede kansere sahip hastalarla aynı tedaviyi alır.

Birinin kanser dokusunda gerçekleşen değişimler aynı tip kansere sahip başka bir hastada gerçekleşmeyebilir.

 • Farkı tipte kanserler aynı genetik alterasyonlara sahip olabilir.
 • Genetik alterasyonların(mutasyonların) iyi ve kötü tepki verdiği spesifik ilaçlar vardır.
 • Tümör profilleme testleri ile elde edilen bilgiler, daha doğru ve güvenilir hastalık sınıflandırmasına ve prognozuna imkan sağlar ve doktorlara, tümörün benzersiz genetik karakteristiklerine bağlı olarak, hastası için en uygun tedaviyi bulmasında yardımcı olur.
 • Kanser gelişiminde (carcinogenesis) rol alan klinik olarak harekete geçilebilen genetik alterasyonlar için tümör örneğini etraflıca analiz eden ForeSENTIA, hedef odaklı ve nokta atışı hasta tedavisine yardımcı olur.
 • ForeSENTIA ile, hastalarınızın yaşam şansını artıracak en iyi tedavi seçeneğine sahip olunduğuna emin olabilirsiniz.

 

ForeSENTIA KLİNİSYENLER İÇİN

 • En uygun terapileri reçete edin.
 • Hastalara doğru prognazlar sağlayın.
 • Birçok genetik alterasyon tipi için valide edilmiş teknoloji
 • Varyantların nicel ve hassas tespiti
 • Yüksek doğruluk oranı, hassasiyet(sensitivite), spesifite ve güvenilirlik
 • Yüksek klinik etkiye sahip seçilmiş genlerde hedef odaklı metod
 • Tümör heterojenitesinin derin araştırılması
 • Kullanıma uygun olan hedef odaklı terapiler için yönlendirme
 • İlgili klinik araştırmalar hakkında bilgilendirir.
 • Prognoz ve klinik yönetim konusunda bilgilendirir.
Sorular
Sıkça Sorulanlar ?
veracity-elsie-genetic

Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

 

PRENATAL, POSTNATAL ve ONKOLOJİ testlerinde bizi tercih etmeniz için yüzlerce neden sıralayabiliriz.Ama en önemli sebep yüksek doğruluk oranımız ve hızlı test sonuçlandırmamızdır.Hastalar ve Klinisyenler için bizi neden tercih edeceğinize dair verileri listeledik.Aşağıdaki linkten içeriğe ulaşabilirsiniz.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Hedeflenen Genomik Analiz

 

VERACITY ; Kopya Varyantları (CNV), tekrarlayan DNA elemanları ve karmaşık genomik yapılardan kaçınmak için, özel olarak geliştirilmiş, uluslararası akredite edilmiş hedef yakalama dizilerini (TACS) kullanır. Bu hedefe yönelik yaklaşım diğer non-invaziv prenatal tarama testerinde olan sorunların giderilmesini sağlayarak VERACITY ’nin duyarlılığını , güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır.

Detaylar 

veracity-elsie-genetic

Yüksek Okuma Derinliği

 

Okuma derinliği , analiz esnasında genomdaki nükleotidlerin kaç kez okunduğudur.VERACITY , hedeflenen bölgelerden ilgili kromozomların DNA parçacıkları yakalar .Böylece , bu seçilen bölgeleri son derece yüksek okuma derinliğinde okuyabilmektedir ve bu analizin istatistiksel doğruluğunu yükseltir ve VERACITY’nin hassasiyetini ve özgüllüğünü artırır.

Detaylar

 

veracity-elsie-genetic

Fetal Fraksiyon Ölçümü

 

VERACITY, güvenilir şekilde fetal cfDNA ve maternal cfDNA’yı ayırt etmek için bilgilendirici lokusları kullanır.Tescilli özel bir biyoinformatik yazılım, fetal fraksiyonu hesaplamak için bu bilgilendirici lokusları yüksek okuma derinliği sayımlarını kullanır.Doğru fetal kesir ölçümleri VERACITY‘nin sağlamlığını ve güvenilirliğini artırır.

Detaylar

 

Sıkça Sorulanlar ?

VERACITY NASIL ÇALIŞIR?
VERACITY HANGİ GENETİK ANOMALİLERİ TESPİT EDER?
VERACITY NE KADAR DOĞRU VE GÜVENLİDİR?
VERACITY İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?
GEBELİĞİMDE NE KADAR ERKEN VERACITY YAPABİLİRİM?
NEDEN VERACITY’İ DÜŞÜNMELİYİM?
VERACITY TESTİ NASIL YAPTIRABİLİRİM?
NIPT METODLARI NELERDİR?
NEDEN VERACITY?
VERACITY TASARIMININ PERFORMANSI NEDİR?
KONVANSİYONEL PRENATAL TARAMA OPSİYONLARI İLE VERACITY ARASINDAKİ FARK NEDİR?
VERACITY İLE İLGİLİ VALİDASYON ÇALIŞMALARI NELERDİR?
FETAL FRAKSİYONLAR NIPT TEKNOLOJİLERİNDE DOĞRU SONUÇ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR ?
VERACITY’nin REFERANS MATERYALLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ
IVF GEBELİKLERDE NIPT TEKNOJİLERİ SONUÇ VERİR Mİ?
DİĞER NIPT TEKNOLOJİLERİNDEKİ LİMİTASYONLARA AİT MAKALELERE NASIL ULAŞABİLİRİM?
PRENATAL Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
ONKOLOJİ Testler İçin Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
Neredeyiz ?
ADRESİMİZ

Atatürk mah. ErtuğrulGazi Sk. 2B Metropol İstanbul C1 Blok D:235 Ataşehir/İstanbul

  TELEFON : +90 216 515 36 96

  E-POSTA : info@elsiegenetic.com

veracity-elsie-genetic

Copyrights © elsiegenetic.com
atakuldesign
HEMEN ARA YOL TARİFİ POSTA
Yukarı